Home > Ważność wpisów dzieci w paszportach rodziców
> Planowanie
> Wakacje marzeń
ZE WSZYSTKICH STRON
> Akademia

Ważność wpisów dzieci w paszportach rodziców

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, od 26 czerwca br. tracą ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców. Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, bedą musiały posiadać własny dokument podróży.

Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca br. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży.

Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależnosci od celu podróży – dowód osobisty.

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.

Niniejsza informacja znajduje sie również  na stronie internetowej MSW http://msw.gov.pl/portal/pl

Namiętność po zmierzchu