Home > Szukaj wg kraju > Bułgaria
Oferta
Kuchnia
Pogoda
Warto zobaczyć

Bułgaria

Stolica: Sofia
Waluta: lew (BGN), 1 BGN = 100 stotinek;

Język urzędowy: bułgarski (Inne języki: rosyjski, angielski)

ŚWIĘTA

  • 1 stycznia -  Nowy Rok
  • 3 marca – Święto Narodowe (rocznica wyzwolenia Bułgarii spod niewoli tu­rec­kiej w 1878 r.)
  • 1 maja -Święto Pracy
  • 6 września – Dzień Jedności Narodowej
  • 25 grudnia – Boże Narodzenie

Bułgaria_klasztorPRZEPISY WIZOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Euro­pej­skiej. Od 1 stycznia 2007 r. Polacy  mogą wjeżdżać i przebywać na teryto­rium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszpor­tów lub dowodów osobistych.  Przy wjeździe niezbędny jest jednak paszport ważny minimum pół roku dłużej niż deklarowany czas pobytu.

PRZEPISY CELNE

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Euro­pejskiej. Turyści podróżujący do Bułgarii mogą wwozić i przewozić towary w ilościach wskazujących na ich prze­zna­czenie do użytku osobistego, które nie podlegają odsprzedaży. Przy wwozie i wywozie waluty o równowartości do 10 tys. EUR oraz kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej nie ma obo­wiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklarację celną.

PRZEPISY PRAWNE

W Bułgarii kary za handel narkotykami i środkami odurzającymi oraz składnikami do ich produkcji są wysokie. Za nielegalny wwóz bądź wywóz takich środków grozi kara pozbawienia wolności od 10 do 15 lat i grzywna od 100 do 200 tys. BGN. Nakłanianie do ich użycia podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 30 lat oraz karze grzywny od 300 do 500 tys. BGN.

MELDUNEK

Należy zameldować się w miejscu pobytu w ciągu 5 dni od przekroczenia granicy. Turyści przejeżdżający tranzytem mogą przebywać w Bułgarii bez meldunku przez 5 dni. Osoby zatrzymujące się w domu prywatnym, hotelu pra­cowniczym lub studenckim powinny zameldować się same w lokalnym urzędzie paszportowym MSW. Hotele realizują obowiązek meldunkowy we własnym zakresie.

UBEZPIECZENIE
Zaleca się wykupienie w Polsce polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia . Ubezpieczenie to w razie konieczności pokryje koszty leczenia, koszty assistance. Pakiet ubezpieczeniowy zawsze można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, np. rozszerzyć go o ubezpieczenie bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej, rezygnacji z imprezy turystycznej, pomocy ochrony prawnej, następstw nieszcześliwych wypadków.
UBEZPIECZENIE

Osoby opłacające składki NFZ mogą w Bułgarii korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Podczas wizyty u lekarza należy oka­zać doku­ment potwierdzający fakt ubezpieczenia – Europej­ską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby ją otrzy­mać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego Polakom wyjeż­dżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

W Bułgarii obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Podobnie jak w większości krajów unijnych, rozmawianie przez telefon komór­kowy podczas prowadzenia samochodu jest dopuszczalne, jeśli korzysta się  z zestawu głośnomówiącego. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Honorowane jest polskie prawo jazdy wydane przez polskie władze. Podczas podróży samochodem należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. Zielona karta nie jest obowiązkowa; służy jako międzynarodowy do­wód ubezpieczenia, który w razie wy­pad­ku ułatwia uzyskanie odszkodowania.

BułgariaPODRÓŻOWANIE PO BUŁGARII

Należy unikać podróżowania nocą, zatrzymywania się na niestrzeżonych parkingach, koło przy­droż­nych barów itp. Podczas jazdy na drogach miejskich wskazane jest zablokowanie od wewnątrz drzwi samochodu. Nie należy pozostawiać auta bez dozoru, zwłaszcza jeśli znaj­duje się w nim bagaż. Zaleca się nie pozostawianie bez nadzo­ru, nawet na krótko, pieniędzy, kosztowności i dokumentów.

TELEFONY

Zasięg telefonii komórkowej w Bułgarii obejmuje obecnie wszystkie większe miejscowości. Jeśli podczas pobytu w Bułgarii planuje się często korzystać z usług telefonicznych warto kupić bułgarską kartę pre-paid. W okolicznych kawiarenkach internetowych skorzystać można z dostępu do Internetu.

RELIGIA

Religią dominującą w Bułgarii jest prawosławie. Wyznaje ją 82% społeczeństwa. Na drugim miejscu jest islam. 12% mieszkańców w Bułgarii to muzułmanie. Katolicy i protestanci stanowią zaledwie 1% społeczeństwa.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Elektryczność : 220V/50Hz

ADRESY PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH

Ambasada Republiki Bułgarii

Al.Ujazdowskie33/35
00-540 Warszawa
Kontakt: +48 22 / 629 40 71, 629 40 75, 629 41 11, 621 25 35
Faks.: +48 22 / 628 22 71
Wydział Konsularny
Kontakt: +48 22/617 32 60

Konsulat Honorowy

Konsul Honorowy – Jan Chorostkowski
ul. ks. P.Skargi 7/1
50-082 Wrocław
Kontakt: +48 (71) 783-39-28, 346-01-36
Faks.: +48 (71) 367-77-47

Konsulat RP w Sofii

ul. Chan Krum 46
Kontakt: +359 2 981 85 45
e-mail: polconsul@vip.bg ; polconsul@internet-bg.net

Konsulat RP w Warnie

ul. Sławianska 18
Kontakt: +359 52 225 586
Faks.: +359 52 609 211

MINI-LEKCJE języka bułgarskiego
Zdraveĭ- Witam
Kak ste? – Jak się masz?
Dobre, blagodarova – Dobrze, dziękuję
Molya – Proszę
Blagodarya – Dziękuję
Sbogom – Do widzenia
Kaks se kaswate? – Jak się nazywasz?
Isvinete – Przepraszam
CZAS LOKALNY

sobota
28 listopada 2020
Czas polski +1 godz.