Home > Regulamin

Regulamin

Użytkowanie Portalu – zastrzeżenia prawne

Portal Wakacjenaobcasach.pl jest udostępniony na warunkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniami dotyczącymi Praw Autorski, znajdujących się pod regulaminem.

Portal Wakacjenaobcasach.pl jest udostępniony dla użytkownika w takim stanie w jaki otrzymuje go z serwera obsługującego. Firma SowiloDuo nie udziela gwarancji co do dostępności portalu, który może być ograniczony lub przerwany w dowolnej chwili bez powiadomienia użytkownika.

Produkty znajdujące się na Portalu Wakacjenaobcacha.pl pochodzą od innych firm, biur podróży. Firma SowiloDuo tylko pośredniczy w sprzedaży danych produktów dlatego też nie ponosi odpowiedzialności, a tym samym nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na Portalu są wolne od błędów czy uchybień i nie mogą być podstawą do roszczeń.

Firma SowiloDuo zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Portalu w każdej chwili przez wyłączenie portalu wcześniej dostępnego i włączenie nowego, odświeżonego lub zupełnie nowego. SowiloDuo nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron na Portalu Wakacjenaobcasach.pl . Zawartość znajdująca się na Portalu ma charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Prawa Autorskie Portalu

Wszelkie prawa autorskie do Portalu Wakacjenaobcasach.pl są w pełni zastrzeżone na rzecz SowiloDuo z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. Reprodukcja, przenoszenie, czy też dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez pisemnej zgody SowiloDou jest zakazane. Użytkownik ma prawo przeglądania stron Portalu Wakacjenaobcasach.pl, przesyłania adresu strony do osób trzecich lub drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Użytkowanie Portalu Wakacjenaobcasach.pl jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Użycie materiałów ze stron Portalu Wakacjenaobcasach.pl w rozumienia „prasowym” jest możliwe pod warunkiem prezentacji źródła informacji.

 

GAGA