Home > Regulamin Klubu e-podróżniczki

Regulamin Klubu e-podróżniczki

 

 1. Organizatorem  klubu e-podóżniczka na portalu Wakacjenaobcasach.pl jest  SowiloDuo, ul. Warszawska 61,  05-520 Konstancin –Jeziorna  NIP 1230685315 REGON 142212373
 2. Podstawę prawną Klubu stanowi niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami oraz aneksami, które są lub będą  jego integralna częścią. Regulamin jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Klubu.
 3. Członkami Klubu e-podróżniczka może być każda osoba pełnoletnia
 4.  W celu przystąpienia do Klubu e-podróżniczki  należy dokonać rejestracji konta na portalu  Wakacjenaobcasch.pl .
 5. Dokonanie rejestracji przez UŻYTKOWNIKA PORTALU na stronie klubu e-podróżniczki jest równoznaczne z  :
  1. Zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i polityki prywatności portalu oraz ich akceptacją.
  2. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SowiloDuo   w celach marketingowy.
  3. Użytkownik portalu tym samym oświadcza, że wszystkie podane dane w formularzu są prawdziwe, a podany adres mailowy w formularzu, przynależy do niego.
 6. DANE OSOBOWE-  podane przez Członków Klubu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu funkcjonowania Klubu oraz celach marketingowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Klubu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekstjednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator.
 7.  Członkowie Klubu e-podróżniczka  uprawnieni są do:a) zapoznawania się z ofertą Organizatora Klubu e-podróżniczka,

  b) zakupu  ofert prezentowanych  przez Organizatora Klubu e-podróżniczka na zasadach określonych poniżej,

  c) zamówienia newslettera z informacjami o nowościach w Klubie e-podróżniczka,

  d) korzystania z ofert przygotowanych przez partnerów Wakacjinaobcasch.pl dla e-podróżniczek.

e) na zaproszenie Organizatora Klubu e-podróżniczka.pl – do uczestnictwa w imprezach, degustacjach, badaniach i wyjazdach klubowych,

f) do udziału w konkursach zgodnie z regulaminem każdego konkursu

g) dostępu do materiałów video, fotograficznych i tekstowych, związanych z działalnością Klubu

8. W celu bezpiecznego zakończenia korzystania ze Strony Klubu, Członek Klubu powinien wylogować się ze Strony.

9. W każdej chwili Członek Klubu e-podróżniczka może  wyrejestrować się z klubu

10. Organizator zastrzega sobie zmiany w powyższym regulaminie klubu e- podróżniczka.

Sycilijskie wesele