Home > REGULAMIN I ZASADY KONKURSU : WIOSNA -tanecznym krokiem

REGULAMIN I ZASADY KONKURSU : WIOSNA -tanecznym krokiem

Regulamin konkursu „Powitaj wiosnę tanecznym krokiem” – dla wszystkich którzy lubią podróże i taniec

Organizowany na Najmodniejszym  Portalu Turystycznym Dla Kobiet

www.wakacjenaobcasach.pl

 

taniec2 - konkurs wiosenny I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na portalu turystycznym www.wakacjenaobcasach.pl od 22 marca  do 25 marca 2013r.  

§ 2. Konkurs organizowany jest na portalu www.wakacjenaobcasach.pl , należący do firmy SowiloDuo, (zwanej dalej  „organizatorem” ) *

  • Informacje o firmie znajdują się na końcu regulaminu.

§ 3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca swoje kotno mailowe.

§ 5. Konkurs  trwać będzie  do 25 marca 2013 r.

 

- ogłoszenie wyników  27 marca  2013r. na stronie konkursowej Portalu dla Kobiet www.wakacjenaobcasach.pl oraz na FaceBooku – Wakacji Na Obcasach.

 II ZASADY KONKURSU

§ 6. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie tym samym potwierdzają informacje zawarte w paragrafie 3 niniejszego regulaminu.

Zadanie uczestnika konkursu polega na :

-          W mailu należy podać swoje : imię i nazwisko  i numer telefonu.

  • Kreatywności : dokończeniu zdania mieszczącego się na stronie konkursowej. Udzielenia odpowiedzi w sposób kreatywny, zabawny w dwóch maksymalnie trzech zdaniach.
  • Przesłane odpowiedzi na inny adres niż jest to opisane w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.

-          Przesłanie odpowiedzi stanowi jednoczesną akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych przesłanych w mailu.

 

§ 7. Odpowiedzi w postaci dokończonych zdań należy przesłać do poniedziałku do godziny 24.00., zgodnie z podaną datą w par. 5 niniejszego regulaminu.  Odpowiedzi, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.

a)       Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają ZAPROSZENIE DO DANCE STUDIO EGURROLA

-          ZAPROSZENIE upoważnia do wzięcia udziału w 4 zajęciach dowolnie wybranego kursu.

-          Zaproszenie obejmuje wybranie zajęć 60 lub 75 minutowe spośród oferty zajęć regularnych, nie dotyczy ofert specjalnych

-          ZAPROSZENIE ważne jest do 30.05.2013. W celu realizacji zaproszenia należy skontaktować ze studiem. Wszelkie namiary znajdują się na ZAPROSZENIU

-          ZAPROSZENIE DOTYCZY JEDNEJ OSOBY

-          ZAPROSZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

-          KURSY ODBYWAJĄ SIĘ w Warszawie i Konstancinie-Jeziornie.

b)       Lista laureatów z imieniem i nazwiskiem zostanie zamieszczona na stronie konkursowej 27.03.2013 oraz na FaceBooku portalu Wakacji na Obcasach.

§ 8.  Wynik konkursu zostanie ogłaszany w środę  : 27 marca  2013r.  

§ 9. Jedna osoba może wysłać  jedną  odpowiedź.

§ 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny zmiany zapisów związanych z regulaminem.

§ 11. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)  

§ 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

* Informacje o firmie :

Podmiotem organizującym konkurs jest SowiloDuo Anna Czerwińska  z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, przedsiębiorca wypisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Gminę Konstancin – Jeziorna pod numerem 7232/2011;NIP 123068315; REGON 142212373  (zwanym w niniejszym regulaminie  – „organizatorem”).

 

Dodatkowy banner